second end

Málo mně znáš

(Ducháček, Antonín, Miklica; Antonín)

Spíš, jenom spíš já zapomínám.
Bráním se snům, že nejsem tu sám.
Ne náhodou ta chvíle je nekonečná.

Málo jsi vlídná a málo mě znáš.
Málo se díváš a málo jsi má
Na kolenou mě neuvidíš, tak tady mně máš,
tady mně máš.

Ref: Vím tady jsem já nejsem nevinnej.
Hlídej mně hlídej ať děj se co děj.
K ránu se ptej až poznáš co je nej.
Já nezasívám a ty nesklízej.

Spím jenom spím a možná se zdá,
že zapomínám a málo se ptám.
Ne náhodou jsem cizí a ty nejsi má.

Málo jsem vlídný a málo tě znám.
Málo se dívám a málo jsi má.
Na kolenou jsem já a ty spíš tak tady mně máš,
tady mně máš.

Ref. …

Spíš, jenom spíš já zapomínám.
Bráním se snům že nejsem tu sám.
Na kolenou mě neuvidíš tak tady mně máš,
tady mně máš

Ref: …., ty nesklízej, ty nesklízej, ty nesklízej.

© 2005 second end