second end

Nastal tvůj čas

(Švantner; Mikulinec)

Dnes brachu můj nasytíš svou kuši
Jsou jako tep jako žár v tvé duši
Ty tisíce dřevců, tisíce sekyr
To je tvůj svět

Šiky jdou vpřed, tají se dech
Pij a křič jen žádný spěch
Pod tíhou mraků odchází noc
Nastal tvůj čas

Ref:
Dlouhá je pláň, ďábelský chór
Cítíš jen hněv, hladový vztek, pohanský vzdor
Tvá víra je bránou, je pevná jako kýl
Pochybná pouť, kterou jsi šel, vždy jsi tak žil

Zmar hrůza a strach,
tvůj boj zvedá se prach
Lež zrada a lest,
ten den poslední jest

Přichází déšť, chrabrý je voj,
Rezavý meč proťal ti zbroj
Bahnem a krví barví se šat, k zemi jsi pad
Slábne ti dech, už jsi to vzdal,
pro mrský groš, život bys dal
Teď tituješ, pro co jsi žil, to je tvůj hrob

Ref:
Tvá víra je bránou, je pevná jako kýl
Pochybná pouť, kterou jsi šel, vždy jsi tak žil
Tvá víra je vítr na křídlech sokolů
Jen bludná pouť na druhý břeh beze snů

Ref:
Tvá víra je bránou, je pevná jako kýl
Pochybná pouť, kterou jsi šel, vždy jsi tak žil
Tvá víra je vítr na křídlech sokolů
Jen bludná pouť na druhý břeh beze snů

Tam beze snů

© 2016 second end